Servicii

Asistenta, instalare, service


Programe avantajoase pentru clienți

Buy Back

Doriți să înlocuiți cazanul vechi Biodom ?!
Vă oferim posibilitatea de a face buy back !
Totul este foarte simplu:
- Echipamentul termic vechi este evaluat de către specialiștii noștri (indiferent de tipul cazanului Biodom)
- Dvs. vă alegeți noul tip de echipament Biodom și plătiți doar diferența dintre prețul celui nou și valoarea celui vechi.

Datorită acestei campanii, avem posibilitatea de a oferi clienților și varianta de achiziționare de centrale Biodom second hand.
Cazane second hand disponibile: momentan nu există pe stoc.

Programul Casa Verde

Acest program lansat de Ministerul Mediului are ca scop principal îmbunătățirea calității mediului înconjurător, a aerului, solului și apei, prin adoptarea unor soluții tehnice moderne pentru reducerea gradului de poluare cauzat de arderea combustibililor (lemn, gaz, combustibili lichizi) utilizați pentru producerea de agent termic pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră. Suma alocată pentru anul 2015 este de 150 milioane ron, față de 100 milioane ron pentru anul 2011.

Programul constă în finanțarea nerambursabilă din fondurile Administrației Fondului pentru Mediu a investițiilor care implică instalarea sistemelor de încălzire care folosesc energii regenrabile, pentru încurajarea utilizării instalațiilor care utilizează surse de energii nepoluante . Se aplică și în cazul înlocuirii sau extinderii instalațiilor existente.

Poate aplica la acest program orice persoană fizică ce îndeplinește următoarele condiții:

 • are domiciliul stabil în România;
 • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs se soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cază de utilitate publică;
 • nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizeză activităţi cu efect negativ asupra mediului.

Sumele de bani care reprezintă finanțarea nerambursabilă sunt sume fixe acordate din bugetul mediului în funcție de tipul instalației, astfel:

 • până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare
 • până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice;
 • până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură.
Sumele sunt cu TVA inclus și se acoperă atât la achiziționarea echipamentelor cât și manopera de execuție.


Cum se accesează programul "Casa Verde" ?
Aplicarea la acest program implică o serie de pași care trebuie urmați:

 • Întocmirea dosarului de finanțare
 • Depunere dosarului la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Judeţeană (vezi lista lor la afm.ro );
 • Aprobarea şi semnarea contractului;
 • Achiziţionarea sistemului și instalarea acestuia;
 • Recuperarea investiţiei.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați.